SOSYAL YARDIMLARHerhangi bir işte istihdam edilememiş veya çalışamayacak derecede özürlü olan ve aynı zamanda ekonomik olarak muhtaç durumdaki vatandaşlarımıza, devletimizce çeşitli sosyal yardımlar yapılmaktadır 

Özürlü Aylığı

 • 2022 sayılı Kanuna göre düzenlenen, toplumda özürlü aylığı diye de bilinen ve üç ayda bir ödenen sosyal yardımdır.
 • Özürlüler Kanunu ile özürlü aylığı özür durumuna göre 2 ila 3 kat artırılmış ve kapsamı genişletilmiştir. Daha önce herkes için 65 TL olan aylıklar, özürlülük oranına göre aylık 158 TL ile 274 TL’ye yükseltilmiştir.
 • Özürlüler Kanunu ile 18 yaşın altındaki muhtaç özürlülere ve evli özürlü kadınlara da aylık bağlanması temin edilmiştir.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yetim aylığı almakta olan malul çocukların aylıkları bu kanun gereğince durumlarına göre ödenebilecek tutardan az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanacaktır.
 • Bu aylığı talep edecek özürlülerin üç adet belgelik fotoğraf ve Nüfus Cüzdanı ile birlikte ikametgâhlarının bağlı bulunduğu Defterdarlık veya Mal Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Muhtaç Aylığı

 • Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından durumları uygun olan özürlülere muhtaç aylığı bağlanmaktadır. Muhtaç aylığı 2008 yılı için aylık 261 TL’dir.
 • Muhtaç kişi aylık talebini, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapabilir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

 • Ekonomik yoksunluk içinde olan özürlüler İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek, ayni ve nakdi yardım ile ortopedik ve diğer yardımcı araç-gereçleri talep edebilirler.
 • Ayrıca, özürlülerin ihtiyaç duyduğu ortopedik ve diğer yardımcı araç-gereçlerin, sosyal güvenlik kurumlarınca karşılanmayan kısmı da bu vakıflarca karşılanmaktadır.

Diğer Yardımlar

 • Belediyeler, Kızılay ve diğer sosyal yardım amaçlı dernek, vakıf, federasyon, konfederasyonlar tarafından da ayni ve nakdi olarak çeşitli yardımlar yapılmaktadır.

Yeşil Kart

 • Hiçbir sosyal güvencesi olmayan özürlülerin teşhis, tedavi, ilaç, ortez, protez ve gözlük ihtiyaçları yeşil kart verilerek karşılanmaktadır.
 • Yeşil Kart almak isteyen vatandaşlarımızın İl Merkezinde İl Sağlık Müdürlüğüne, ilçelerde ise İlçe Kaymakamlıklarına başvurması gerekmektedir.

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Üyelik Girişi
DUYURU
booked.net