BURS REHBERİ


Değerli Öğrencilerimiz Burs Rehberi Bölümümüze Hoşgeldiniz. İzmir Kent Rehberi olarak sizlere 2017-2018  Eğitim Öğretim dönemi için Kaydını yaptıracak  öğrenciler için Burs Rehberi hazırladık. Burs Rehberimizde Burs Rehberi, Başarı Bursu Veren Kurumlar, Başarı Bursu Veren Üniversiteler, Başbakanlık Başarı Bursu, Aktif Burs Başvuruları 2018, KYK İlk 100 Bursu Burs Bilgilerini ve diğer Burslar ile ilgili öğrenmek istediğiniz bilgileri bulabileceksiniz.


YURT  İÇİ  BURSLAR

Burs Nedir?
Yurt içerisinde yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine burs, kredi verilmesine ilişkin kanun doğrultusunda karşılıksız verilen paradır.  
Burslardan Kimler Yararlanabilir? 

- Ön lisans öğrencileri,
- Lisans öğrencileri,
- Açık Öğretim (Sadece öncelikli öğrenciler, şehit, gazi çocuğu, anne baba ölü vb.),
- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibakı yapan öğrenciler (intibak veya hazırlık sınıfında okuyanlara burs verilmez)
- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri (Hazırlık sınıfında okuyanlara burs verilmez),
- Vakıf Üniversitesi öğrencileri,
- ÖSYM Sınavı sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık, yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler, - Ülke adına müsabakalara katılan, Amatör Milli Sporcu öğrenciler,
- İkinci öğretimde okuyan öğrenciler, burslardan yaralanabilir.  Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi; öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir. Bir öğrenci hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz. 

Öğrenim Kredisi Nedir?


Ülke içerisinde yüksek öğrenim yapan gençleri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. 


Öğrenim Kredisinden Kimler Yararlanabilir?

 
- Ön lisans öğrenciler
- Lisans öğrencileri
- Açık öğretim (Sadece öncelikli öğrenciler, şehit, gazi çocuğu, anne baba ölü vb.)
- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibak yapan öğrenciler (İntibak veya hazırlık sınıfında okuyanlara öğrenim kredisi verilmez)
- Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri (Hazırlık sınıfında okuyanlara öğrenim kredisi verilmez)
- Vakıf Üniversitesinde okuyan öğrenciler
- İkinci öğretimde okuyan öğrenciler.
 


Katkı Kredisi Nedir?


Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına üniversite hesabına ödenen paradır.  Katkı kredisi borcu; öğrencinin normal öğrenimi süresince öğrenci adına üniversite hesaplarına ödenen miktarlara Devlet İstatistik Kurumu Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.  Ayrıca, Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 1996-1997 öğretim yılından bu yana üniversitelere ilk defa kayıt yaptıracak olanlardan katkı kredisi almak için Kurumumuza başvuranlar, öğretim kurumlarına kayıt esnasında katkı payı ödemeksizin kayıt yaptırabilmektedirler. 


Katkı Kredisinden Hangi Öğrenciler Yararlanabilir?


- Ön lisans öğrencileri,
- Lisans öğrencileri,
- Açık öğretimde okuyan öğrenciler (Sadece öncelikli öğrenciler şehit, gazi çocuğu, anne baba ölü vb.)
- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibakı yapılan öğrenciler (İntibak veya hazırlık sınıfında okuyanlara öğrenim kredisi verilmez)  Burs, Öğrenim ve/veya Katkı Kredisi Almak için Müracaatta Bulunacak Öğrencilerin Neler Yapması Gerekiyor? 
 Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin burs, öğrenim ve katkı kredisi müracaatları ÖSYM sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM web sonuç sayfasından,  Ara sınıf, ön kayıt, özel yetenek, Master-doktora öğrencilerinin müracaatları ise internet ortamında interaktif olarak www.kyk.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir.   Burs, kredi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi, anne, baba meslek belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler alınmamakta ancak, kontrolleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamlarda yapılmaktadır. İstenilen belgeler öğretim kurumlarında ve Kurumun www.kyk.gov.tr adresinde ilan edilmekte, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin ise adreslerine duyuru yapılmaktadır. 


Öncelik Belgeleri


- Amatör Milli Sporcu belgesi, ilgili federasyondan alınacak,
- Şehit veya gazi çocuğu belgesi
- Ama, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayanlar (tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak)
- Lise ve dengi öğrenimlerini Yetiştirme Yurtlarında tamamlama belgesi,
- Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesi'nde tamamlama belgesi,
- Anne ve/veya babası Yurtkur'da çalışanlar, emekli olanlar (ilgili kuruluştan alacakları onaylı belge),
- 5532 Sayılı Kanun kapsamında terör sebebiyle köyleri boşaltılanlar (valilikten alınacak)   Öğrenciler söz konusu belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alarak, belirlenen süre içerisinde bulundukları yerlerdeki Kurumun Bölge ve/veya Yurt Müdürlüklerine, Bölge ve Yurt Müdürlüğü bulunmayan yerlerde ise Kurumun "Cemal Gürsel Cad. No:61 06590 Cebeci / Ankara " adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.  Öğrencilerin müracaat etmiş olmaları kendilerine mutlaka burs, kredi tahsis edileceği anlamına gelmemektedir. Değerlendirme sonucunda burs, kredi tahsisi yapılan öğrencilere ait listeler yine öğretim kurumlarında ve Kurumun www.kyk.gov.tr internet adresinde ilan edilerek, kazanan öğrencilerden senet yaptırmaları istenecektir.   Burs, kredi tahsisi yapılan öğrencilerin listeleri ve adlarına hazırlanmış Burs-Kredi Taahhüt Senetleri öğretim kurumlarına gönderilecek, Öğrenciler Burs-Kredi Taahhüt Senetlerini öğretim kurumlarından teslim alacaklar, notere tanzim ve tasdik ettirdikten sonra belirlenen süre içerisinde belirtilen yerlere teslim edeceklerdir.  Burs-Kredi Taahhüt Senedini noterde tanzim ve tasdik ettirmeyenler ile belirlenen süreye kadar Kuruma vermeyenlere burs, kredi verilmeyecek, ayrıca bildirim yapılmayacaktır.  18 yaşından küçük olanlar Burs-Kredi Taahhüt Senetlerini noterden velileri ile birlikte imzalayacaklardır. 18 yaşından büyük olanlar ise kendileri imzalayacaklardır.   Kuruma gönderilen Burs-Kredi Taahhüt Senetleri incelenerek, eksiklik veya yanlışlık görülmediği takdirde burs veya öğrenim kredisi ilgili banka şubesine, katkı kredisi ise öğretim kurumlarının hesabına ödenecektir. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin adını, soyadını ve banka şubesini belirten listeler öğretim kurumlarında ve Kurumun www.kyk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. 
Adına burs veya kredi ödemesi yapılan öğrenci; ilgili T.C. Ziraat bankası şubesine müracaat edecek ve adına düzenlenmiş olan BANKKART'ını alarak (daha sonrada gönderilebilir) burs yada kredisini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden süre tahdidi olmaksızın istedikleri zaman, ATM'lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası Şubesinden masraf ödemeden tahsil edebileceklerdir.
Burs veya öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencilere her yılın Ocak ayından başlamak üzere her ayın 7 sinde aylık olarak yapılacaktır.
 Hangi Durumlarda Öğrenim ve Katkı Kredisinin Kesilir?


- Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
- Vazgeçmesi, izin alması, kayıt dondurması,
- Sağlık sorununun olması,
- Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması,yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
- Öğretim kurumunun kapatılması,
- Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
- Devamlı gelirle çalışması,
- Kesin hükümle mahkum olması, hallerinde öğrencilerin öğrenim ve katkı kredisi kesilmektedir.
 


Burs Hangi Hallerde Kesilir?

 
- Başarısızlık sebebiyle,
- Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
- Vazgeçmesi, izin alması, kayıt dondurması,
- Sağlık sorununun olması,
- Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması, yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
- Öğretim kurumunun kapatılması,
- Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
- Devamlı gelirle çalışması, 
- Kesin hükümle mahkum olması
- Hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir
.
 


Burs Alan Öğrencilere Başarısızlık veya Vazgeçme Sebebiyle Öğrenim Kredisi Verilmesi

Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir ve tekrar burs verilmez. Bursu kesilen öğrencilere, burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir. Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve bir daha burs verilmez. Ancak bursun kesildiği tarihte öğrenim kredisi almak isterse Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerince kredi verilebilir.

www.kyk.gov.tr   Ayrıca burs, katkı veya öğrenim kredisi dışında kredi almak isterseniz, Türkiye’deki büyük holdinglerin, ticaret odalarının, belediyelerin,  vakıflar ve derneklerin web sitelerinden iletişim bilgilerine ulaşarak burs verip vermediklerini öğrenebilirsiniz. 
YURT DIŞI BURSLAR  Lisans Düzeyindeki Burslar  TÜBİTAK Bursları
TÜBİTAK tarafından üniversitelerin temel fen, uygulamalı fen veya sağlık bilimleri bölümlerinde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik amacıyla Üniverite Öğrencileri Yurtiçi/Yurtdışı Araştırma Destekleme Programı uygulanmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı Bursları
Milli Eğitim Bakanlığı her yıl ikili kültürel anlaşmalar çerçevesinde Yabancı Hükümetlerce Hükümetimiz emrine verilen burslarla ilgili işlemleri
yürütmektedir.  Lisansüstü Düzeyindeki Burslar 


TÜBİTAK BURSLARI


TÜBİTAK, Bilim Adamı Yetiştirme Grubu (BAYG) tarafından yürütülen:
Lisansüstü Eğitim Destek Programları
- Yurtdışı Araştırma Burs Programı (NATO-A2) 
- Doktora Burs Programı (NATO-PC A1) 
- Araştırma Burs
Programı (NATO-PC A2) 
- Lisansüstü Yaz Okulu Destekleme Programı 
- TÜBİTAK/TÜRK-ALMAN Jinekoloji Derneği Yurtdışı Araştırma Burs Programı
 


Doktora Sonrası Araştırma Destek Programları


- Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (NATO-B1)
- Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (NATO-B2)
- Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (BAYG-C)
 


Uluslararası Bilimsel Anlaşmalar Çerçevesinde Yürütülen Programlar


- TÜBİTAK-DFG Bilimsel Değişim Burs Programı
- TÜBİTAK-ESEP Avrupa Bilimsel Değişim Burs Programı
- TÜBİTAK-Macaristan Bilimler Akademisi Bilimsel Değişim Burs Programı
- TÜBİTAK-British Chevening Burs Programı
  
 


Türk Eğitim Vakfı Bursları 


Milli Eğitim Bakanlığı Bursları


Milli Eğitim Bakanlığı her yıl ikili kültürel anlaşmalar çerçevesinde Yabancı Hükümetlerce Hükümetimiz emrine verilen burslarla ilgili işlemleri yürütmektedir.
 Yabancı Ülke ve Kuruluşların Bursları

 
Almanya, ABD, İngiltere, Japonya. 


Uluslararası Kuruluşların Bursları
 


Avrupa Birliği Komisyonu, NATO Bursları.(TÜBİTAK vasıtası ile dağıtılmaktadır. )
 
UNESCO Bursları
İhtisas sonrası araştırma bursları verilmektedir. Süre, en az üç ay, en fazla 9 aydır. 


WHO (Dünya Sağlık Örgütü) Bursları

Koşullar:
• Uzman olmak ve çalışma yapılacak konuda en az iki senelik deneyime sahip olmak
• Adayın ülkesinde gerekli çalışma koşullarının olmaması
• Araştırılacak konunun WHO'nun ve ülkenin sağlık programı ile bağdaşması
• Adayın ülkesindeki sağlık organizasyonunda görev alması
 


Etiketler:Burs Rehberi, Başarı Bursu Veren Kurumlar, Başarı Bursu Veren Üniversiteler,Başbakanlık Başarı Bursu, Üniversitelilere Burs Müjdesi,Öğrenciler İçin Burs Rehberi , Üniversite Öğrencilerine Burs Rehberi, Aktif Burs Başvuruları 2018, Burs 2018, Burs 2019, KYK İlk 100 Bursu, Burs Olanakları.


Yorumlar - Yorum Yaz
Üyelik Girişi
DUYURU
booked.net